جامعه شناسی تاریخ صدر اسلام
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه حوزه و دانشگاه / شماره 24 و 25 (29 صفحه - از 127 تا 155)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جامعه‏شناسی تاریخی سبب شناخت بستر، زمینه و ساختار اجتماعی یک جامعه در گذشته می‏شود که اعمال و کنش‏های تاریخی در قالب آنها صورت گرفته‏اند؛ شناختی ارائه می‏کند که شکاف‏ها و کاستی‏های موجود در مدارک و شواهد مورخان را برطرف می‏سازد و موجب پالایش و پیشرفت نحوه تفکر و روش‏های مورخان درباره جوامع گذشته می‏گردد. ارزیابی‏هایی درباره روند تاریخ بر حسب عناصر اساسی و نیروهای غیرشخصی ارائه می‏کند که برضد دیدگاه سنّتی درباره تاریخ به چالش برخاسته است. در این مقاله سعی شده است با نگرش جامعه‏شناختی، به تحلیل نقش سازمان‏ها و نهادهای اجتماعی، روابط حاکم میان فرد و دین، ساختار اجتماعی مکّه و یثرب، یکپارچگی اجتماعی و... در گسترش اسلام پرداخته شود
آدرس اینترنتی