جامعه شناسی تاریخی دوران بعثت
59 بازدید
محل نشر: گلستان قرآن » مهر 1380 - شماره 84 (7 صفحه - از 67 تا 73)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این‌ مقاله‌ برآنم‌ که‌ با نگرش‌ جامعه‌شناسانه‌، سازمان‌ها و نهادهای‌ اجتماعی‌ جزیرة‌العرب‌ قبل‌ و بعد از اسلام‌، روابط‌ حاکم‌ میان‌ فرد و دین‌، ساختار اجتماعی‌ مکه‌ و یثرب‌، انسجام‌ اجتماعی‌ و وحدت‌ ملی‌- دینی‌ و بالاخره‌ اصول‌ حاکم‌ بر حکومت‌ دینی‌ پیامبر در مدینه‌ را تحلیل‌ کنم‌. به‌ عبارت‌ ساده‌تر در این‌ مقاله‌ درصدد یافتن‌ نظریه‌ای‌ هستم‌ که‌ بتواند این‌ مسأله‌ را حل‌ کند که‌ چگونه‌ آگاهی‌ از تاریخ‌ یک‌ تمدن‌ دینی‌ نظیر اسلام‌ که‌ بر مجموعه‌ قوانین‌ رفتاری‌ معین‌ و سنت‌هایی‌ مبتنی‌ بر وحی‌ استوار است‌، می‌تواند از عهده‌ مشکلات‌ در دوره‌ای‌ مدرن‌ برآید که‌ عامدانه‌ و آگاهانه‌ گذشته‌ را رها کرده‌ و در تنوع‌ فرهنگ‌ها و جوامع‌ دست‌ و پا می‌زند؟ جواب‌های‌ متعددی‌ تا به‌ حال‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و من‌ خواهم‌ کوشید با نگرش‌ جامعه‌شناسی‌ در خلال‌ تحلیل‌ تاریخ‌ صدر اسلام‌، به‌ جوابی‌ دست‌ یابم‌، ولی‌ قول‌ نمی‌دهم‌ که‌ جوابی‌ شسته‌ و رفته‌ به‌ این‌ پرسش‌ بدهم‌. علاوه‌ بر این‌، جوابی‌ هم‌ که‌ خواهم‌ داد، تماماً مطلوب‌ همه‌ نیست‌.