جامعه‌شناسی علم تاریخ و تاریخ‌نگاری (طرح، نقد و بررسی نگرش فمینیستی)
66 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام / شماره 39
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جامعه‌شناسی علم تاریخ و تاریخ‌نگاری (طرح، نقد و بررسی نگرش فمینیستی)